Truy cập hiện tại

Đang có 14 khách và không thành viên đang online

Khuyến học xã biên giới Vĩnh Xương Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(TGAG) Sáng ngày 06/7/2015, Hội khuyến học xã Vĩnh Xương tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có ông Châu Dứng - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Tân Châu; đồng chi Trần Văn Vốn - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Vĩnh Xương đã đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài của địa phương, luôn bám sát cùng với nhà trường, các mạnh thường quân, phụ huynh vận động, hỗ trợ kịp thời cho hàng ngàn lượt học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường; đóng góp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học ở các điểm trường, với tiền mặt và hiện vật trị giá trên 700 triệu đồng; Hội luôn gắn kết chặt chẽ giữa 3 môi trường “gia đình, nhà trường và xã hội” kịp thời vận động học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh bỏ học giữa chừng. Duy trì hằng năm tổ chức Ngày hội truyền thống “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, thầy cô giáo gương mẫu, con cháu chăm ngoan hiếu học, học giỏi”, đến nay đã biểu dương cho hơn 1.700 tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học - khuyến tài của địa phương.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến học xã Vĩnh Xương tiếp tục tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tích cực tham gia tốt phong trào khuyến học - khuyến tài của địa phương, gắn với xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; vận động, hỗ trợ kịp thời cho học sinh nghèo được tiếp bước đến trường, không đễ học sinh bỏ học giữa chừng.


Đại hội, đã biểu quyết thống nhất 22 vị vào Ban Chấp hành, ông Trần Ngọc Rô tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Xương lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Văn Phô – Lê Kiều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13569644