Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề

(TGAG)- Sáng nay 18/1, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả rõ nét đạt của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội trong năm, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế xã hội cả nước. Cụ thể, đã hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng, tạo điểm nhấn trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động Chính phủ đã đề ra “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị toàn ngành nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu đề ra năm 2019: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xem đây là nhiệm vụ trong tâm của năm 2019 và những năm tiếp theo, trong đó chú trọng hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn lực chất lượng cao; tăng cường đưa lao động đi xuất khẩu ở thị trường mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo và yếu thế trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, điều hành của ngành, trong đó, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các chế độ đối với đối tượng bảo trợ, người có công; trợ cấp và kết nối với các địa chỉ nhân đạo hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, khó khăn được chăm lo tốt về đời sống. Quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng xã hội, không để người nghèo  "Không có Tết”.

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119524