Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Toàn tỉnh có 240 ấp đạt ODF

(TGAG)- Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, sáng nay 2/11, tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức Lễ công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình ODF năm 2018 cho 11 huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự Lễ có lãnh đạo Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Y tế công cộng TP.HCM; Sở Y tế An Giang và lãnh đạo các địa phương được công nhận.
 
 
Trong những năm qua, tại An Giang các tổ chức phi Chính phủ đã hỗ trợ nhiều chương trình, Dự án về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như: Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; mô hình Vệ sinh tổng thể có sự tham gia của cộng đồng; dự án Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn WB6…qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, môi trường trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm thay đổi nhận thức, lối sống của người dân nông thôn về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh gia đình trên địa bàn tỉnh.
 
Năm 2018, với sự hỗ trợ kinh phí của tổ chức Unicef, Trung tâm Quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ như: Xây dựng nhà vệ sinh mẫu cho người dân áp dụng, rẻ tiền và đạt vệ sinh; vẽ bản đồ phân loại đối tượng không có nhà vệ sinh để từng bước có giải pháp vận động. Đến nay, toàn tỉnh có 20.000 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, trong đó tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 86% và 90% hộ sử dụng nước sạch.
  
Tại lễ công nhận, Sở Y tế An Giang đã trao tặng giấy công nhận mới 100 ấp của 11 huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ODF năm 2018 theo qui định ngành y tế, nâng tổng số ấp đạt ODF toàn tỉnh đến nay là 240 ấp. Việc công nhận địa phương đạt ODF sẽ góp phần làm sạch môi trường sống, giảm thiểu các dịch bệnh đường tiêu hoá, nâng cao việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15111579