Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn tổ chức triển khai chính trị hè cho công chức, viên chức ngành giáo dục toàn huyện

(TGAG)- Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ các bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng; những vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện; ngành Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức các lớp triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho hơn 2.300 viên chức ngành.

Đến với lớp bồi dưỡng chính trị đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo và nhân viên của các trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về việc cải cách chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; tình hình quốc tế và trong nước 6 tháng đầu năm 2018; nội dung các kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - khóa XII và các vấn đề có liên quan ở địa phương.

Qua triển khai quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các vấn đề có liên quan ở địa phương sẽ giúp cho đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục trong huyện trang bị thêm những hiểu biết về chủ trương, quan điểm của Đảng, qua đó phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác trong năm học mới 2018 - 2019.

TRỌNG NHÂN


Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10794514