Truy cập hiện tại

Đang có 206 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Bàn giải pháp phát triển mô hình du lịch trọng điểm dựa vào cộng đồng

(TGAG)- Sáng 17/8, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Du lịch cộng đồng tỉnh An Giang - tiềm năng, thực trạng và giải pháp”.

PGS.TS Nguyễn Kim Châu, Phó Trưởng khoa KHXH&NV, Trường Đại học Cần Thơ chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh An Giang; Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, Phú Tân; lãnh đạo và giảng viên  Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ; An Giang, thành phố Hồ Chí Minh.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Kim Châu, cho biết Đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch trọng điểm dựa vào cộng đồng tỉnh An Giang” do PGS.TS Đào Ngọc Cảnh, Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, nhằm nghiên cứu xây dựng và triển khai mô hình du lịch dựa vào cộng đồng Khmer tại 03 xã An Hảo, Vĩnh Trung, Văn Giáo (Tỉnh Biên) trên cơ sở khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương thông qua việc tham gia của người dân của người dân vào các hoạt động của du lịch để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho du khách trong và ngoài nước; từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nông thôn bền vững.

Hội thảo nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài tại các xã được chọn ở huyện Tịnh Biên, trong đó, tập trung vào 6 nhóm vấn đề: mô hình tổng thể phát triển du lịch dựa vào cộng đồng; mô hình dịch vụ lưu trú trong du lịch cộng đồng; một số kết quả xây dựng mô hình dịch vụ ăn uống trong du lịch cộng đồng; mô hình khai thác các giá trị văn hóa dân tộc Khmer phục vụ phát triển du lịch cộng đồng…

Phát biểu tại Hội thảo, Thạc sĩ Lê Minh Tùng đánh giá cao kết quả đề tài của nhóm nghiên cứu, đồng thời đề xuất  ý tưởng cho nhóm như: cần đề xuất về cơ chế, chính sách để đảm bảo mô hình được phát triển ở An Giang và Tịnh Biên nói riêng, trong đó, cần quan tâm đến lợi ích cả 3 phía là hộ dân, doanh nghiệp và địa phương; xác định đây mô hình du lịch văn hóa  sinh thái; phải có sự tham gia từ nhiều phí và xây dựng du lịch cộng đồng dựa trên 3 mũi tam giác Núi Cấm (cáp treo) - tâm linh (Miếu bà Chúa Xứ), rừng tràm Trà Sư và về làng du lịch tại xã Văn Giáo…  

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với nhóm nghiên cứu mà còn đối với các đại biểu tham gia, gợi mở nhiều ý tưởng trong việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, đưa ra giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại An Giang./.
         
Tin, ảnh: Trường Giang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26970743