Truy cập hiện tại

Đang có 512 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tập huấn, tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2018 tại thị xã Tân Châu

(TGAG)- Ngày 07-8-2018, tại phường Long Thạnh (Tân Châu), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ năm 2018, cho trên 100 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã và 14 xã - phường.
 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được thông tin một số nội dung về chuyên đề phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; công tác phát triển khoa học và công nghệ; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025; Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025; Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2020; các Quyết định, Quy định, Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác thanh thiếu nhiên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VI, năm 2017,…

Thông qua Hội nghị, tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn thị xã, hiểu rõ thêm các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ một cách thường xuyên, liên tục và sâu rộng; cũng như vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nói riêng.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26140373