Truy cập hiện tại

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

An Giang: Phấn đấu đến năm 2020, đạt 90% bộ bao phủ về bảo hiểm y tế

(TGAG)- Ngày 03-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Theo ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành về trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT được nâng lên. Đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT; nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản. Số thu BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước, các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu bệnh nhân.

Sau 5 năm, số người tham gia BHXH tăng 21,5%; BHYT tăng 39%; Bảo hiểm thất nghiệp tăng 24,3% so với năm 2012. Đến nay số người tham gia BHXH là 106.000 người; chiếm 30% lực lượng lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, bằng 9% lực lượng lao động nói chung. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 87.600 người; chiếm 83% lực lượng lao động tham gia BHXH. Số người tham gia BHYT là 1.655.000 người, độ bao phủ BHYT chiếm 76,52% dân số toàn tỉnh tham gia.

Số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, tổng số thu qua 5 năm đạt trên 12.152,7 tỷ đồng (bình quân tăng hàng năm 30%)


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy An Giang cũng như Kế hoạch của UBND tỉnh An Giang đã đề ra, thời gian tới các cơ quan Thường trực (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính), Ban Chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và Lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh An Giang cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp cùng với sự huy động các doanh nghiệp, của cộng đồng; phân công, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; cần đổi mới phương pháp hình thức tuyên truyền, vận động một cách thiết thực, hiệu quả hơn để người dân hiểu được những lợi ích và tin tưởng khi tham gia BHXH, BHYT, coi đây là giải pháp quan trọng và cơ bản nhất để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân.

Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên phối hợp với BHXH tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh để nêu gương, biểu dương kịp thời những đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; phê bình các cá nhân, đơn vị không thực hiện tốt.

Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình được Chính phủ giao, phấn đấu đến năm 2020, đạt bộ bao phủ về bảo hiểm y tế 90%, hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.Ngành BHXH tỉnh cần có kế hoạch, giải pháp, biện pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra. Tập trung vận động toàn dân tham gia BHXH, BHYT, huy động mọi nguồn lực, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho mục tiêu BHYT toàn dân.

Các cơ quan chuyên môn: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Ban Dân tộc, BHXH tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Nhất là các giải pháp huy động kinh phí hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ nay đến năm 2020 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT ngay tại tuyến y tế cơ sở, coi đây là giải pháp quan trọng để phát triển BHYT.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngăn ngừa hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ quỹ BHXH, BHYT; đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng sâu rộng trong quản lý thu và chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT.


Tại Hội nghị đã có 16 tập thể được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2012-2017./

Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512771