Truy cập hiện tại

Đang có 89 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

An Phú: Hướng tới loại trừ bệnh phong trên phạm vi toàn huyện trong năm 2018

(TGAG)- Ngày 22-3, Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện An Phú đã tổ chức cuộc họp hướng tới loại trừ bệnh phong trong năm 2018. Đến dự và chủ trì buổi họp có ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện An Phú; Bác sĩ Trần Văn Sang, Giám đốc Trung tâm y tế huyện An Phú.

Tại buổi họp, đại biểu đã nghe đại diện Trung tâm Y tế huyện thông qua Thông tư số 17 ngày 06/06/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn loại trừ bệnh phong. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống bệnh phong giai đoạn 2015-2017, theo báo cáo, giai đoạn từ năm 2015-2017 toàn huyện có 12 bệnh nhân phong, trong đó có 9 bệnh nhân tàn phế, cần chăm sóc và tính đến nay, toàn huyện có 102 bệnh nhân phong, cao nhất là xã Khánh An 17 bệnh nhân, Đa Phước có 11 bệnh nhân phong. Qua đó, để hướng tới loại trừ bệnh phong trong năm 2018, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về vấn đề nhà ở cho bệnh nhân phong nghèo; tăng cường công tác truyền thông trong nhà trường, đặc biệt khối học sinh THCS, tăng cường công tác truyền thông giáo dục trong cộng đồng và duy trì tốt công tác chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật tại cộng đồng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đoàn Bình Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo loại trừ bệnh phong huyện An Phú đã nhấn mạnh: Trên tinh thần quyết tâm loại trừ bệnh phong trong năm 2018, các đơn vị có liên quan cần thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Qua đó, cần chú trọng thực hiện công tác phòng chống tàn tật, phục hồi chức năng cho người bệnh phong, giúp người bệnh phong tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đối với bệnh nhân phong và tăng cường các hình thức tuyên truyền giáo dục về bệnh phong trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã.

Huỳnh Như


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17090347