Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 29/1, BHXH tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.


Năm 2017, BHXH tỉnh thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu được giao, kết quả, số thu BHXH, BHTN (BH thất nghiệp), BHYT trong năm qua đạt  2.567.116 triệu đồng, tăng 59,058 triệu đồng so cùng kỳ, đạt 103,93% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHYT 1.655.442 người, đạt 100,86% kế hoạch, chiếm 76,52% dân số, tăng 127.259 người so cùng kỳ 2016, bảo hiểm học sinh, sinh viên toàn tỉnh đạt 96,37%.

Trong năm, số lượng khám và chữa bệnh BHYT cho 4.563.507 lượt, tổng chi 1.197.783 triệu đồng. Công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 83,33% kế hoạch, đồng bộ mã số BHXH đạt 98,05% kế hoạch, hoàn thành 100% việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng gia hạn thẻ đầu năm 2018. BHXH tỉnh còn thực hiện đầy đủ những quy định, chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN (BH thất nghiệp) trên địa bàn … đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người tham gia.

Năm 2018, với chủ đề “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, BHXH tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN (BH thất nghiệp) trong đó, trọng tâm là tăng cường đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, phấn đấu độ bao phủ BHYT đạt 81,5% dấn số toàn tỉnh (hiện nay là 76,52%) theo chỉ tiêu trên giao.  

Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472401