Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn về công tác y tế và tọa đàm góp ý dự thảo báo cáo sơ kết công tác trẻ em

(TGAG)- Ngày 08-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật thông tin về lĩnh vực y tế, dân số và tọa đàm góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.


Đồng chí Nguyễn Quốc Trung - Vụ Trưởng Vụ Các vấn đề xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và đại diện các cơ quan đảng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Y tế thông tin 04 chuyên đề: Một số nội dung về lĩnh vực dân số theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Một số nội dung về lĩnh vực y tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Một số nét chính về Y học cổ truyền hiện nay; Thực trạng công tác vệ sinh nông thôn và định hướng giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030; Và tọa đàm góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới".

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo về những điểm mới trong lĩnh vực y tế, dân số theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095856