Truy cập hiện tại

Đang có 429 khách và không thành viên đang online

Xem xét việc thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS tại UBND phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc

(TGAG)- Sáng ngày 10/10/2017, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc Ủy ban nhân dân phường Núi Sam, Ban giám hiệu Trường THCS Trương Gia Mô, để xem xét việc thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2016- 2020.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Núi Sam đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc luôn quan tâm đến công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh lớp 9 sau tốt nghiệp THCS. Theo đó, chỉ đạo nhà trường theo hướng dẫn của ngành đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy nhất là học sinh lớp 9; xây dựng Kế hoạch dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp theo quy định của ngành. Đồng thời, hỗ trợ cho nhà trường tác động đến nhận thức của cha mẹ học sinh trong việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; liên hệ trường Trung cấp nghề tư vấn đến học sinh lớp 9 và cha mẹ học sinh cho con em học nghề cần trình độ tốt nghiệp THCS….Tuy nhiên qua buổi làm việc nhận thấy có một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện đó là: Chưa có giáo viên phụ trách dạy hướng nghiệp nên giáo viên chủ nhiệm khối 9 phụ trách dạy hướng nghiệp cho lớp chủ nhiệm. Do đó việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh chưa được sâu sát.

Việc tư vấn cho PHHS còn gặp khó khăn, một số phụ huynh và học sinh lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 cho con em chưa phù hợp, còn theo ý kiến chủ quan của cá nhân dẫn đến việc các em không đủ điều kiện vào THPT theo nguyện vọng. Phụ huynh và học sinh còn lo lắng khi học xong Trung cấp nghề thì vấn đề việc làm có thuận lợi không. Một số học sinh theo học nghề một thời gian lại bỏ giữa chừng đi lao động tự do.

Qua đó, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS trong tập thể cán bộ, viên chức, học sinh trong nhà trường và phụ huynh học sinh (PHHS). Đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng học tập của học sinh giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm khối 9 tăng cường nghiên cứu công tác hướng nghiệp phối hợp tốt với PHHS trong tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó, cũng sẽ phối hợp với trường Trung cấp nghề và các trường THPT tư vấn nguyện vọng tuyển sinh và lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân phường cũng đã kiến nghị các lớp dạy nghề ở địa phương cần có những cơ sở, địa điểm có nhu cầu tuyển dụng việc làm. Tiếp tục hỗ trợ nhà trường tuyên truyền nhận thức trong học sinh, cha mẹ học sinh trong việc phân luồng sau tốt nghiệp THCS. Đồng thời, mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy hướng nghiệp cho các trường THCS.

Thông qua công tác khảo sát, giám sát của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh lần này nhằm làm rõ những kết quả đạt được; những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, đào tạo nghề theo Đề án và công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, qua đó cũng xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban văn hóa sẽ kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết để khắc phục, điều chỉnh nhằm đảm bảo thực hiện tốt trong thời gian tới./.

Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG
Số lần xem các bài viết
8657727