Truy cập hiện tại

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2015

(TGAG)- Ngày 12/5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá các thành tựu khoa học và công nghệ tỉnh An Giang qua các giai đoạn và định hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5). Tham gia hội thảo có trên 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức khoa học và công nghệ; các nhà khoa học, sáng tạo trong và ngoài tỉnh... Đồng chí Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội thảo.


Trong 10 năm qua (2003-2014), hoạt động khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh An Giang. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đã góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, khoáng sản, đặc biệt là việc khai thác vùng đất chua phèn hoang hóa vùng tứ giác Long Xuyên thành vùng canh tác tốt. Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp đã tạo nhiều kết quả quan trọng, nhất là về sản phẩm lúa - gạo, rau - màu, cây ăn trái, chăn nuôi... Hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: khoa học và công nghệ chưa thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế. Việc huy động, tập trung nguồn lực, nhất là vấn đề xã hội hóa khoa học và công nghệ chưa thật sự phát huy tác dụng. Đầu tư cho khoa học và công nghệ còn thấp, dàn trải, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển và hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ, trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm, đó là xây dựng và ban hành chính sách thực thi có hiệu quả, phát triển đồng bộ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh các nghiên cứu về mô hình chuyển dịch cơ cấu, tổ chức lại sản xuất; ưu tiên đầu tư nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh phát triển các tổ chức, doanh nghiệp và nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả sàn giao dịch ý tưởng, hình thành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang. Đồng thời tập trung nguồn lực để hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất của các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh./.

Đăng Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131276