Truy cập hiện tại

Đang có 444 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tân Châu qua 5 năm thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Trong 5 năm qua, thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, rất nhiều chương trình, dự án trên địa bàn thị xã Tân Châu được triển khai, trong đó có tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.


Ngay sau khi Chỉ thị số 19-CT/TW được ban hành, Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng đã chủ động trong nhiều hoạt động, đặc biệt là khâu tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền; thực hiện các phóng sự tuyên truyền về dạy nghề, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn...

Song song đó, Trường Trung cấp nghề Tân Châu đã được đầu tư, trang bị 08 Phòng học lý thuyết, 08 Xưởng thực hành gồm các nghề như May công nghiệp, Nhà hàng khách sạn, Điện, Điện lạnh, Ôtô máy nổ - Sửa xe gắn máy, Hàn Gò tiện, Xây dựng dân dụng với tổng kinh phí đầu tư từ nguồn vốn Trung ương và địa phương trên 10 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Trung cấp nghề từng bước được nâng lên, trình độ chuyên môn của giáo viên 100% giáo viên đạt chuẩn tất cả đã được đào tạo sư phạm nghề, đại đa số giáo viên trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo. Qua 5 năm họat động, Trường Tung cấp nghề Tân Châu đã đào tạo dạy nghề thường xuyên được 102 lớp với gần 3000 học viên tham dự, tập trung các nghề phù hợp với nhu cầu xã hội và thực tiển địa phương, với tổng kinh phí đào tạo trên 1,6 tỷ đồng; đặc biệt công tác đào tạo luôn gắn với việc làm vì vậy sau đào tạo có từ 80% lao động có việc làm ổn định.

Đối với lớp sơ cấp nghề, kết hợp các đơn vị trong và ngoài tỉnh đào tạo 09 lớp với gần 350 học viên, tập trung vào các nghề Dược tá, Đông y, Điện công nghiệp, lái xe hạng B2. Lớp Trung cấp nghề, mở 04 lớp Tin học, Điện công nghiệp với số lượng 120 học viên. Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo 03 lớp ngoại ngữ - Tin học với 76 học viên, các lớp sát hạch tay nghề như thợ Xây dựng dân dụng, sửa chữa điện thoại di động, chăm sóc sắc đẹp. Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho trền 2.600 lượt người, trong đó giải quyết việc làm trong tỉnh 313 lao động, bao tiêu sản phẩm 392; tự tạo việc làm 2.104 lao động

Thời gian tới, lãnh đạo thị xã Tân Châu, Trường Trung cấp nghề Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” và các văn bản liên quan đến công tác dạy nghề nông thôn đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã để nhận thức sâu sắc hơn về vị trí chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu học nghề của người lao động, phân loại đối tượng để dạy nghề, đào tạo nghề phải gắn với thị trường lao động và nhu cầu thực tế của người lao động nhằm phát huy được ngành nghề đã được học đảm bảo sau học nghề học viên được tự tạo việc làm.

Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề theo nhu cầu học nghề của người lao động, gắn với các chương trình, đề án phát triển kinh tế triển khai trên địa bàn thị xã Tân Châu. Tổ chức dạy nghề phải gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong những năm tiếp theo. Phối hợp với các cấp ủy Đảng và ban ngành đoàn thể tuyên truyền, tư vấn dạy nghề, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Văn PhôTiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581305