Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2017

(TGAG)- Ngày 19-7, Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khoa giáo và thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy và UBND huyện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Đoàn Bình Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện.

6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan trong khối Khoa giáo của huyện An Phú đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, góp phần vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm phát triển ổn định; Cùng với đó, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao; công tác phòng dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện; Công tác quản lý, đào tạo nghề và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ từ huyện đến cơ sở được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú…


Đồng chí Lâm Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những ý kiến khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn để nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, khám điều trị bệnh cho nhân dân, bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ trẻ em.... phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú – Lâm Thanh Bình đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2017, trong đó tập trung nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tại đơn vị để tham mưu kịp thời cho cấp ủy đề ra biện pháp giải quyết nhất là những vấn đề bức xúc nổi cộm; củng cố nâng chất đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo, đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác khoa giáo tại cơ quan đơn vị; bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú sẽ phối hợp với UBND huyện định kỳ tổ chức họp đánh giá chương trình phối hợp công tác khoa giáo giữa các đơn vị trong khối để từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác khoa giáo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện./.

Lê Hồng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16660647