Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

An Giang triển khai kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017

(TGAG)- Chiều ngày 08-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 34 cơ sở đào tạo nghề. Năm qua, tỉnh đã tuyển sinh 25.250 học sinh, sinh viên, đạt 101% kế hoạch năm, trong đó tuyển sinh đào tạo nghề 13.260 người được đào tạo theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn". Năm qua, đã cấp 17.850 bằng, chứng chỉ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo. Số học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm là 13.430 người, đạt tỷ lệ 75%, đã nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp của tỉnh từ 36%/năm 2015 lên 38,8%/năm 2016, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 50% năm 2015 lên 53,3% năm 2016.

Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động học nghề, giải quyết việc làm như chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên; Miễn giảm học phí; Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp; Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề ngắn hạn cho các đối tượng đặc thù theo quy định mới. Tổng kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo nghề của tỉnh năm qua đạt trên 27 tỷ 481 tỷ đồng.
 

Năm 2017, tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 25.000 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 12.000 người), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp lên 42% so với tổng lao động đang làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định: Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người lao động là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Vì vậy sau hội nghị này đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ như tăng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của đào tạo nghề, gắn với việc làm và tăng thu nhập, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là ở nông thôn, để thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu Sở Lao động phối hợp với các ngành để hướng dẫn các đơn vị bàn giao chức năng quản lý nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo, không làm ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao. Đề nghị Sở Nội Vụ tham mưu quyết định chuyển giao các biên chế của các đơn vị và bổ sung thêm một biên chế về Sở Lao động - Thương binh và xã hội để quản lý về mảng về giáo dục nghề nghiệp; Yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý các công việc trong việc bàn giao. Đồng thời hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục trong giai đoạn chuyển giao trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác được học tập một cách ổn định; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thường trực UBND tỉnh Đề án qui hoạch sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời kiện toàn bộ máy nhân sự ở các cơ sở nghề nghiệp công lập; Yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức trong các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên gắn với giới thiệu việc làm đủ về số lượng và trình độ năng lực để đủ sức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động ở địa phương; UBND xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê số lao động chưa có việc làm trên cơ sở đó vận động, tuyên truyền tham gia học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm. Triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Triển khai chính sách cơ chế đào tạo nghề theo đơn đặt hàng; Tiếp tục điều chuyển các thiết bị của các Cơ sở đào tạo nghề nghiệp, công lập đã được đầu tư nhưng sử dụng kém hiệu quả hoặc không sử dụng sang các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng để phát huy hiệu quả tránh gây lãng phí.

Tại hội nghị đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích cao trong công tác đào tạo nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016./.

Tin, ảnh:  Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15682139