Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

An Giang: Tăng cường phối hợp, bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động

(TGAG)- Ngày 28/2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội và Sở Lao động,Thương binh và Xã hội năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình phối hợp năm 2017; trong đó, chú trọng việc tăng cường phối hợp, thực hiện bảo đảm quyền lợi về  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
 

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, qua một năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội và Sở Lao động,Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra việc doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn và nghĩa vụ thuế cụ thể là việc ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; nợ đóng bảo bảo hiểm xã hội, nợ thuế và nợ đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan phối hợp thường xuyên trao đổi, cung cấp và thông tin kịp thời các nội dung có liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn và nghĩa vụ thuế. Đặc biệt là trao đổi thông tin về tình hình doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho các bên liên quan khá kịp thời.
 
Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn nhiều hạn chế; số doanh nghiệp chây ì, chậm đóng, thậm chí trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nợ kinh phí công đoàn vẫn chiếm tỷ lệ khá cao.
 
Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2016, toàn tỉnh An Giang có 866 doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền gần 40 tỷ đồng; có 431 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn (với gần 9.000 lao động) không đóng kinh phí công đoàn với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi công văn đến 10 doanh nghiệp/866 doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội theo danh sách của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp, yêu cầu thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định (đây đều là các doanh nghiệp có số nợ đóng bảo hiểm xã hội khá cao, và có khả năng đóng bảo hiểm xã hội nhưng cố tình chây ì không đóng), nếu quá thời hạn mà các đơn vị này không thực hiện Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ hoàn chỉnh các thủ tục tiếp theo để khởi kiện theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
 
Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, nhất là với ngành Bảo hiểm xã hội tập trung quyết liệt vào công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn; để có biện pháp quyết liệt đôn đốc thu và thu nợ có hiệu quả; phối hợp tổ chức giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật; kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan đối với đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Liên đoàn Lao động khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 


Mặt khác, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sẽ chủ động cung cấp thông tin các công ty, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, kéo dài để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Cục Thuế tỉnh nghiên cứu thực hiện kết hợp thu thuế với đôn đốc công ty, doanh nghiệp trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ cho người lao động,… nhằm giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động tập thể và đình công xảy ra trên địa bàn góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm, quyền và lợi ích của người lao động./.
Tin, ảnh:  Công Mạo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22530149