Tân Châu: Tăng cường công tác kiểm tra khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản mùa nước nổi

(TGAG)- Mỗi năm khi nước lũ tràn đồng sẽ mang theo rất nhiều nguồn lợi thủy sản, đây cũng là thời điểm để nông dân khai thác, đánh bắt tìm kế mưu sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn lợi thủy sản, công tác kiểm tra, tuần tra việc khai thác thủy sản luôn được quan tâm, chú trọng.
 

Qua kiểm tra, tuần tra trên địa bàn xã Long An, Vĩnh Xương và Phú lộc, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp Chi Cục thủy sản tỉnh An Giang phát hiện 06 trường hợp vi phạm, trong đó: 2 trường hợp xuyệt điện, đoàn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ cần xuyệt và bình điện, 2 trường hợp cào điện, đoàn lập biên bản tạm giữ dyamo, 2 trường hợp cào điện nhưng không sử dụng điện, đoàn đã tiến hành tuyên truyền hộ khai thác không sử dụng điện và không dùng mắc lưới nhỏ để đánh bắt thủy sản. Kỹ thuật viên thủy sản các xã, phường tuyên truyền, vận động cho nông dân chấp hành quy định trong công tác khai thác nguồn lợi thủy sản. Lập tờ trình dự trù kinh phí cho công tác kiểm tra và phương tiện thủy để phục vụ trong công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2016. Đồng thời, khảo sát chọn địa điểm lắp đặt pano tuyên truyền công tác khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản để góp phần nâng cao ý thức của nhân dân tại các phường Long Châu, Long An và xã Tân An, Châu Phong.

Thời gian tới, Phòng Kinh tế thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn các văn bản quản lý giống thủy sản cho các cơ sở sản xuất và ương nuôi cá Tra. Tiếp tục duy trì và nâng chất các cơ sở sản xuất giống thủy sản, ổn định và phát huy các mô hình có hiệu quả hiện có trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nông dân nuôi thủy sản theo quy trình nuôi sạch, phối hợp chi cục thủy sản triển khai các văn bản pháp luật về nuôi trồng thủy sản, luật thủy sản, tuyên truyền người dân có ý thức trong công tác khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhằm đảm bảo giữ ổn định nguồn thủy sản hiện có trên địa bàn./.

Tin, ảnh:  Huyền Thoại
Số lần xem các bài viết
7907486