Truy cập hiện tại

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Tổng kết Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015

(TGAG0- Sáng 26-4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang (Chương trình) giai đoạn 2011-2015 và triển khai Chương trình giai đoạn 2016-2020.
 


Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND, Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Qua 5 năm, Sở LĐTBXH phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương đã triển khai có hiệu quả 05 dự án của Chương trình như: Dự án truyền thông, vận động xã hội; Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng.

Các ngành, đoàn thể đã duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình nhằm rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em được an toàn như: mô hình công tác xã hội học đường (Sở Giáo dục và Đào tạo); mô hình “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Câu lạc bộ học tập”, các “Câu lạc bộ múa dân vũ, sinh hoạt kỹ năng, lửa trại, trò chơi dân gian, phổ cập bơi…” mở các lớp “Học làm người có ích”, “Học kỳ quân đội”, “Diễn đàn văn hóa ứng xử học đường (Đoàn Thanh niên); lập đường dây nóng 18008077 phòng, chống mua bán người để tham vấn tâm lý, tư vấn pháp lý, hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản dị thành niên, chế độ bảo trợ xã hội (Trung tâm Công tác xã hội)… tổ chức 101 lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác trẻ em, kiến thức mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, công tác xã hội, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phương pháp sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em…; tổ chức diễn đàn trẻ em với các chủ đề: “Trẻ em với biến đổi khí hậu”, “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”, “Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em với góc nhìn của thanh, thiếu niên”, qua đó tạo điều kiện để các em được bài tỏ ý kiến và cảm nhận về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi và tương lai của các em.

Qua 5 năm triển khai Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt đã huy động được sự chung tay của cộng đồng xã hội cùng quan tâm chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Chương trình.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em từ 4,5% xuống còn 3,5%; giảm tỷ lệ trẻ bị xâm hại; 75% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi,  hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; đưa các mục tiêu bảo vệ trẻ em vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các cấp; đánh giá, nâng chất các mô hình trợ giúp trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phù hợp; tăng cường công tác phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu Chương trình.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể  15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015.
                                               
Tin, ảnh:  TRƯỜNG GIANG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222832