Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Phú Tân sơ kết chương trình hành động quốc gia bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011-2015

(TGAG)- Sáng ngày 21/4/2016, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hành động quốc gia bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2011-2015. Ông Trương Thanh Nhàn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Bên cạnh việc triển khai các dự án truyền thông, vận động xã hội, dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, huyện còn tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng tại 5/15 xã, thị trấn; mô hình câu lạc bộ quyền trẻ em, đến nay đã thành lập được 18 câu lạc bộ. Ngoài ra, huyện còn tổ chức 360 cuộc tuyên truyền nhóm, thu hút 18.000 trẻ em và phụ huynh tham gia; tổ chức diễn đàn trẻ em, sinh hoạt câu lạc bộ,v.v.. Từ đó, có 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng; đến năm 2015, toàn huyện có 452/51.990 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 0,87%, giảm 1,89% so với năm 2011; 80% trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được phát hiện, can thiệp để giảm thiểu; 100% xã, thị trấn được xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Phú Tân tiếp tục triển khai Chương trình nhằm tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em và thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em. Bảo đảm cho mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục một cách bình đẳng, thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 10%; hoàn thành chương trình mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dưới 2,5% năm 2016 và dưới 2% năm 2020; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại mỗi năm 5%; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển,v.v….

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015./.

Kim Sang
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10168357