Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Giám sát việc triển khai thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em” tại huyện Thoại Sơn

(TGAG)- Đoàn giám sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang do ông Nguyễn Văn Đạt -Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại huyện Thoại Sơn. Tiếp đoàn có ông Dương Ngọc Lắm -Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và lãnh đạo 6 xã, thị trấn tham gia dự án “Bảo vệ trẻ em”.
 
Với mục tiêu chính là hỗ trợ những trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương được cung cấp các dịch vụ công chất lượng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ các hoạt động của Hệ thống Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại cấp huyện và cấp xã. Dự án được triển khai ở 6 xã, thị trấn là: Óc Eo, Vĩnh Khánh, An Bình, Tây Phú, Vĩnh Trạch và Vĩnh Phú. Qua 3 năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc biệt xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được sống và phát triển toàn diện và nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em; phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành đối với trẻ em… và nhiều mô hình can thiệp thí điểm bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Qua làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Đoàn đã trao đổi với lãnh đạo huyện và 6 xã, thị trấn tham gia dự án liên quan một số vấn đề về công tác quản lý và phương thức thực hiện dự án, việc lồng ghép các nội dung, nguồn lực của dự án vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc tiếp tục duy trì các kết quả đạt được sau khi dự án kết thúc, từ đó đưa ra các giải pháp để dự án hoạt động tốt hơn trong chu kỳ tới./.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36388947