Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Địa phương sáng tạo trong cách vận động tham gia bảo hiểm y tế

(TGAG)- Bảo hiểm y tế (BHYT) đang từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong cuộc sống ngày nay, góp phần chăm lo tốt sức khỏe nhân dân, hỗ trợ kịp thời những trường hợp bệnh đột xuất, bất ngờ, nâng đỡ những gia đình khó khăn, tiến tới đảm bảo ổn định chính sách an sinh xã hội, tạo tiền đề cho kinh tế phát triển.
 

Huyện Chợ Mới đến nay có tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 61,61%, trong đó Long Kiến là một trong những xã đứng đầu của huyện về vận động tham gia BHYT với 9.649 người tham gia, đạt 70,48% dân số. Đạt được con số này, trước tiên phải khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của chính quyền, sự thống nhất từ ban ngành đến các nhân viên, cộng tác viên vận động, thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức của người dân địa bàn về nhu cầu cần thiết của chính sách BHYT hiện nay. Xếp đầu trong tất cả các đối tượng tham gia BHYT là học sinh, với 3.038 em, cụ thể đến nay, có 4/5 trường học trên địa bàn xã có tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100% - trường THCS Long Kiến là một trong số đó, do ngay từ đầu, nhà trường đã xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, ích  lợi của BHYT đối với học sinh là quan trọng nhất, kế đến là xây dựng kế hoạch cụ thể vận động học sinh tham gia, tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai, nêu lên những trường hợp cụ thể học sinh bệnh được quỹ BHXH chi, trả trong năm học vừa qua giúp phụ huynh nhận thức tầm quan trọng của thẻ BHYT. Phát động từng đợt phong trào thi đua BHYT trong giáo viên, nếu giáo viên chủ nhiệm lớp nào vận động HS tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% sớm nhất, sẽ thưởng nóng cho giáo viên đó. Sinh hoạt dưới cờ cũng nêu lên những tập thể lớp tham gia nhiều nhất, phê bình những lớp chưa tham gia tốt, cố gắng thuyết phục học sinh thực hiện trong thời gian tới và mỗi khi BHXH huyện gởi báo cáo về tỷ lệ học sinh tham gia, trường đều thông báo đến giáo viên nắm, những nguồn quỹ Chi hội khuyến học, quĩ chi bộ cũng dành một phần hỗ trợ thẻ BHYT cho học sinh. Đối với  gia đình khó khăn không thể tham gia BHYT trọn vẹn 12 tháng, nhà trường hỗ trợ 50%, gia đình đóng góp 50% đối với 05 trường hợp.

Cấp uỷ và chính quyền xã Long Kiến cũng quan tâm đến chính sách BHYT, ban hành nhiều kế hoạch liên quan, đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ xã, thành lập Ban chỉ đạo vận động người dân tham gia BHYT, tổ chức ký kết giữa UBND xã cùng nhân viên BHYT vận động các đối tượng, thành phần trong xã hội tham gia. Giao chỉ tiêu cụ thể: Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên, cựu chiến binh; trang bị cho các đoàn viên, hội viên, giới mình một thẻ BHYT. Ban mặt trận các ấp truyền thông đến bà con tại địa bàn dân cư, đưa các cán bộ, đảng viên tham gia, tập huấn các lớp phổ biến về chính sách BHYT tại huyện, tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sỹ của Trạm y tế xã cũng từng bước ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, việc phục vụ nhân dân trong khám chữa bệnh, với tinh thần thân thiện, nhiệt tình theo phương châm “Lương y như từ mẫu” ngày càng nâng chất. Việc chờ đợi thăm khám, phát thuốc của người dân được thực hiện hàng ngày với tinh thần nhanh nhất.

Với sự chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình của UBND xã (tức đại lý thu) trong công tác tuyên truyền những chính sách, quyền lợi người dân khi tham gia BHYT qua hệ thống đài truyền thanh, pa nô, áp phích, lồng ghép các chỉ tiêu cần hoàn thành trong năm của hội, đoàn thể xã, trong các cuộc họp tổ, nhóm tự quản,... đã mở lối cho từng nhân viên bán BHYT thuận lợi trong việc đi đến vận động từng đối tượng người dân, hộ gia đình nông nghiệp, nghề cá có mức sống trung bình, hiểu sâu, hiểu đúng tham gia BHYT.

Với những giải pháp đã thực hiện, chỉ tiêu người dân tham gia BHYT năm 2015 của xã Long Kiến đã gặt hái những kết quả rất đáng khen ngợi, tác động sâu sắc đến sự hiểu biết, thay đổi tầm nhìn của người dân về sự cần thiết của BHYT trong cuộc sống hằng ngày, với thông điệp “đóng góp khi lành, để dành khi ốm” đã từng bước ăn sâu vào tiềm thức của Nhân dân. Tin rằng trong thời gian tới, với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, Long Kiến sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tiến dần tới lộ trình tham gia BHYT toàn dân, góp phần phát triển kinh tế gia đình và an sinh xã hội tại địa phương./.

Bài:  Bảo Dinh
(Đài Truyền Thanh huyện Chợ Mới)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18475191