Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015

(TGAG)- Sáng nay, ngày 23/12, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015.

Báo cáo tại hội nghị, số ca nhiễm HIV mới tính đến cuối tháng 11/2015 toàn tỉnh có 310 trường hợp, bệnh nhân chuyển sang AIDS là 269 trường hợp, tử vong là 83 trường hợp. Hiện An Giang đã giảm cả 03 tiêu chí, về số người nhiễm mới, số chuyển sang AIDS và số người tử vong. Có được kết quả này là do tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động truyền thông. Bên cạnh đó, hoạt động xét nghiệm được củng cố, nâng cấp, và duy trì tốt công tác điều trị ARV ở các huyện, thành phố. Chương trình can thiệp giảm hại cơ bản thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay, số người nghiện ma túy được điều trị Methadone toàn tỉnh là 549 người. Qua chương trình điều trị bước đầu cải thiện sức khỏe, kinh tế của bệnh nhân và gia đình, làm giảm đáng kể lây nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng kể trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhưng An Giang đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức là các viện trợ quốc tế giảm dần và rút đi, cũng đồng nghĩa với 82% ngồn kinh phí tài trợ hiện nay bị cắt giảm từ 2016, 2017, do đó để hướng đến mục tiêu không có số ca nhiễm mới HIV vào năm 2020 là vấn đề rất khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi công tác phòng, chống HIV/AIDS phải luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, hội đoàn thể cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân.

Song song đó, Ngành y tế tiếp tục triển khai hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Tiến hành phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước về bảo hiểm y tế, đăng ký, quản lý bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS....
   
Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18537504