Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

(TUAG)- Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo lời Bác, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấy uỷ Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” với ý nghĩa khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng dẫn địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp qua hệ thống áp phích, panô, băng rol trên các tuyến đường phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng trong toàn tỉnh (ưu tiên các hình  thức tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, địa bàn khóm, ấp). Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức hội thảo, tọa đàm, chương trình giao lưu nghệ thuật, các hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ; Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; Lồng ghép nội dung về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các buổi họp của khóm, ấp, đoàn thể. Tuyên truyền thông qua phóng sự, bài viết… trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, đài truyền thanh, loa phóng thanh, báo chí… Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình tiêu biểu (gia đình nhiều thế hệ sống chung đầm ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thành đạt, gia đình vượt khó vươn lên làm giàu, gia đình có công với cách mạng, gia đình làm kinh tế giỏi…). Thực hiện bữa cơm gia đình vào thứ Tư ngày 28/6/2023 (Ngày Gia đình Việt Nam).Thông qua các hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực từng bước giảm dần số vụ bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Tôn vinh giá trị truyền thống nhăn văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; biểu dương các tập thể, gia đình có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình; khuyến khích động viên các gia đình tham gia rèn luyện, học tập góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh,

Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mỗi người hãy tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam./.

Một số thông điệp truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6:

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.
- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.
- Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách.
- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia.
- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.
- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giao dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.
- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.
- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

Tuyết Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34225166