Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Chợ Mới: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ

(TUAG)- Chiều ngày 07/02/2023, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Tuấn Khanh đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục (PCGD) và xóa mù chữ (XMC) năm 2022 tại huyện Chợ Mới. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Minh Dững.


Trong năm qua, công tác PCGD, XMC của huyện luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy học tiếp tục được tăng cường; công tác xã hội hóa, phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã hội học tập cũng như tạo điều kiện cho nhiều học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Theo đó, việc XMC tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ PCGD, XMC một số đơn vị nâng mức đạt chuẩn so với năm trước. Về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi thực hiện đạt chỉ tiêu về công tác huy động trẻ mầm non 5 tuổi đến trường và mầm non 5 tuổi được học 2 buổi/ngày so với chỉ tiêu đề ra trong năm học 2022-2023; đội ngũ giáo viên dạy lớp đều đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu ngành học; về PCGD tiểu học, kết quả huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ 102,86%; huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, đã duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học hàng năm. Về PCGD THCS, toàn huyện có 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS, tiếp tục được duy trì đạt và nâng chuẩn, có 18 xã đạt chuẩn mức độ 3, huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

Qua việc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2, đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong việc lập hồ sơ cũng như trong công tác điều tra PCGD, XMC. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Tuấn Khanh cũng lưu ý huyện cần tinh gọn lại hồ sơ lưu trữ theo hướng dẫn, đảm bảo đúng, đủ và đẹp; cập nhật số liệu giảm trừ hợp lý vào các biểu thống kê; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần có giải pháp tăng dần tỷ lệ giáo viên trên lớp. Trong công tác PCGD THCS cần duy trì và nâng chuẩn 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS mức 3 vững chắc,…

Hải Đăng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31374789