Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tập huấn tuyên truyền phát triển khoa học và công nghệ năm 2015

(TGAG)- Từ ngày 17 đến ngày 27/11/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học công nghệ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền năm 2015 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020”.

Hội nghị tập huấn đợt này được tổ chức tại 11 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được mời tham dự tập huấn là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, công an, quân sự, biên phòng của các huyện, thị, thành phố; bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy, cán bộ tuyên giáo của xã, phường, thị trấn; các tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp lớn tại địa phương…
 

Đ/c Nguyễn Đăng Giai -Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại huyện Tịnh Biên

Đại biểu tham dự hội nghị sẽ được tiếp thu hai chuyên đề về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển Khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; và chuyên đề về “Phổ biến thông tin các hoạt động khoa học - công nghệ đang diễn ra và sắp diễn ra trong tỉnh. Về các chủ trương, chính sách và chương trình hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh nhằm phát triển khoa học và công nghệ”. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ triển khai đến đại biểu về các điển hình của doanh nghiệp, người dân thành công trong việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ…

Minh Thông
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577