Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Sở Y tế An Giang kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế huyện Phú Tân năm 2022

(TUAG)- Ngày 29/11, Đoàn kiểm tra, đánh giá Sở Y tế An Giang do Bác sĩ CKII Phan Văn Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Phú Tân năm 2022.


Qua kiểm tra hồ sơ sổ sách và thực tế về việc thực hiện 5 nội dung của 83 tiêu chí theo bảng đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam của Bộ Y tế, đoàn đánh giá Trung tâm y tế huyện Phú Tân đã thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng mọi mặt hoạt động sau đại dịch COVID-19, mức chất lượng trung bình của 5/5 nhóm tiêu chí có sự tiến bộ so với năm trước, sự an toàn của người bệnh và nhân viên y tế được đảm bảo,v.v…Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, Trung tâm y tế huyện Phú Tân đã thực hiện 82/83 tiêu chí, tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí là 99%. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng là 290; điểm trung bình của các tiêu chí là 3.51, xếp loại xuất sắc. Tuy nhiên, Đoàn cũng yêu cầu Trung tâm y tế huyện trong thời gian tới, cần củng cố công tác quản lý trang thiết bị y tế, tăng cường rà soát số liệu các chương trình để đánh giá đúng tình hình dịch bệnh phù hợp với thực tế. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để phát triển danh mục kỹ thuật, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện./.

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566415