Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Bảo hiểm xã hội An Giang ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(TUAG)- Sáng 26-11, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến lễ ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021-2025.Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội An Giang đã ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 với 6 đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Chi Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.


Nội dung phối hợp triển khai thực hiện và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nội dung BHXH, BHYT; tổ chức triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT. Tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật, cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trọng tâm là các nội dung liên quan đến Nghị quyết 28-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. Tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong mọi tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức để người dân tự giác tham gia và vận động người thân cùng tham gia. Vận động hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh khó khăn, học giỏi; mua thẻ BHYT, đóng thẻ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đối thoại, hội nghị tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả về BHXH, BHYT; củng cố và duy trì hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT...


Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết: BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội. Qua ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ  phối hợp với các đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, tổ chức triển khai hiệu quả các chế độ, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT; để năm 2021 có 13,70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91% dân số.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34166984