Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tri Tôn: HĐND huyện giám sát chuyên đề về tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất và bộ sách giáo khoa mới phục vụ chương trình thay sách

(TUAG)- Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa quyết định giám sát chuyên đề trước Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Theo đó, trong tháng 10/2021, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện sẽ tiến hành khảo sát tại Trường Tiểu học B Tri Tôn, Trường Tiểu học B Ba Chúc, Trường Tiểu học A Ô Lâm và giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.Nội dung của đợt khảo sát, giám sát xem xét, đánh giá tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất và bộ sách giáo khoa mới phục vụ chương trình thay sách, cụ thể: Đánh giá về công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình giáo dục phổ thông mới; việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đối tượng người học; việc triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa; xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể về chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo phục vụ chương trình thay sách; công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động nhiều nguồn lực phục vụ đổi mới giáo dục; điều kiện, phương pháp, hình thức giảng dạy.

Thông qua khảo sát, giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, việc lựa chọn và tổ chức giảng dạy bộ sách giáo khoa mới phục vụ chương trình thay sách. Trên cơ sở đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được giám sát nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới./.

Thiên Kim
VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860425