Truy cập hiện tại

Đang có 110 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Chợ Mới giao ban công tác khoa giáo quý I/2021

(TUAG)- Chiều 01/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chí Tô Văn Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chủ trì hội nghị.  


Trong quý I/2021, Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, các địa phương tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực  khoa giáo, như: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phổ cập giáo dục; an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm”; văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; kế hoạch  kiểm tra, giám sát công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường học năm 2021 đảm bảo chất lượng và tiến độ góp phần vào việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hội nghị cũng đã đánh giá, trong quý I/2021, công tác khoa giáo đạt được một số kết quả cụ thể: Hoạt động khoa học công nghệ và công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 2 chủ thể có sản phẩm dự kiến tham gia OCOP là: Dưa lưới - công ty TNHH nông phẩm Lộc Trang và các sản phẩm chế biến từ dâu tằm (nước ép dâu, rượu dâu, mứt dâu) - hộ kinh doanh Ngọc Bích. Đến nay, được tỉnh công nhận OCOP 01 sản phẩm đạt 4 sao, 02 sản phẩm đạt 3 sao. Xây dựng kế hoạch mỗi xã một sản phẩm năm 2021.
Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các văn bản của Trung ương và cụ thể hóa của tỉnh theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện. Các trường học trên địa bàn huyện chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn cho học sinh. Huyện được tỉnh kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập THCS đạt mức độ 2; 04 trường đạt chuẩn quốc gia (Tiểu A Bình Phước Xuân, Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, Mẫu giáo Tấn Mỹ, Mẫu giáo Bình Phước Xuân), lũy kế đến nay có 40 trường đạt chuẩn (Mẫu giáo 10/19; Tiểu học 15/45;  THCS 11/19; THPT 4/7). Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề được triển khai tích cực… Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện. Tổng số lần khám chung bệnh viện: 78.940 lượt người; triển khai kế hoạch khai thác, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2021, đến nay, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,24,3% (giảm 3,06% so cuối năm 2020). Công tác thể dục thể, thao quần chúng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với bản dự thảo báo cáo và làm rõ thêm một số kết quả nổi bật mà các ngành đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị nói chung và khối Khoa giáo nói riêng; đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm để khối Khoa giáo đạt nhiều kết quả tốt hơn trong quý II.

Kết luận, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Văn Chấn, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy ghi nhận các ý kiến của đại biểu nêu ra tại hội nghị, đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực khoa giáo, đặt ra nhiều thách thức phải giải quyết. Định hướng quý II/2021, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy lưu ý một số vấn đề cần quan tâm: Tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ theo kế hoạch của huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ II và tổng kết năm năm học, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức nhà giáo, chú trọng “dạy người” và  kỹ năng sống trong học sinh; các trường THCS và THPT phối hợp chặt chẽ cơ sở đào tạo nghề thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về giữ gìn và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế; tăng cường xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao; thường xuyên phát động người dân rèn luyện rèn thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, để nâng cao thể lực, sức khỏe hăng say lao động, học tập và làm việc tốt./.   

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074345