Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức tổng kết công tác Khoa giáo năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 07/01/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Công Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  


Năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực khoa giáo.

Tình hình dịch COVID-19 phức tạp nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 toàn huyện đạt 99,79%, tăng 0,64 % so năm trước. Đề án xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống quỹ khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn 2019 -2020 với tổng nguồn vốn huy động hơn 19 tỷ đồng.

Công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động vượt kế hoạch. Trong năm 2020, huyện đã đào tạo nghề cho 1.172 học viên, đạt 117,2 % kế hoạch và giới thiệu việc làm cho 2.422 lao động. Công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được quan tâm và chuyển biến mạnh mẽ. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,93% so với dân số, đạt tỷ lệ 100,20 % so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Công tác truyền thanh thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân từng bước được nâng lên, các loại dịch bệnh được kiểm soát, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và thực hiện chặt chẽ. Ngoài ra, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, công tác truyền thông, dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Nhiều tiến bộ KHKT được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp nên năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi không ngừng được tăng lên…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ngành Tuyên giáo và các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Phấn đấu đạt chuẩn các xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Tập trung chỉ đạo, định hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, cấp học. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số. Triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, tập trung tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn đất nước, địa phương./.
                                       
Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18095169