Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Thoại Sơn: Đại hội Hội Khuyến học xã Vĩnh Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Ngày 06/10/2020, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Trạch, Hội Khuyến học xã Vĩnh Trạch tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Khảm - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thoại Sơn.Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng phong trào học tập trong các nhà trường và trong Nhân dân. Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào xây dựng gia đình học tập, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đã vận động 26.000 quyển tập, 140 bộ sách, 264 bộ quần áo, 126 chiếc xe đạp; đề nghị Hội khuyến học huyện cấp học bổng cho 180 em học sinh với số tiền trên 350 triệu đồng; vận động thực phẩm gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ bếp ăn tình thương ước số tiền khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng. Những năm qua, Hội Khuyến học xã luôn đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, quan tâm thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, từ đó hỗ trợ tốt công tác dạy và học trong hệ thống giáo dục. Hội đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài được 600 triệu đồng để chăm lo vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Vĩnh Trạch đề ra một số nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể: Phấn đấu phát triển thêm 2 dòng họ hiếu học; phát triển thêm 4 chi hội khuyến học trong cộng đồng; hội viên mới đạt 6% dân số của xã; vận động quỹ khuyến học đạt 1,5 tỷ đồng.

Trên tinh thần, trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 đồng chí. Ông Võ Văn Quang được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời biểu quyết thống nhất Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 5 đồng chí.Dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 02 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích đóng góp cho phát triển khuyến học, khuyến tài của xã.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787