Truy cập hiện tại

Đang có 175 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Thoại Sơn: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020

(TGAG)- Chiều 13/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện ủy chủ trì Hội nghị.


Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Tri Phương nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, định hướng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, ngành khối khoa giáo, văn hóa - văn nghệ tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực: phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thể dục, thể thao… Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là góp phần tích cực trong công tác định hướng tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo ngành và cấp  ủy cơ sở báo cáo các chuyên đề: Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; tình hình thực hiện đổi mới sách giáo khoa và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, các vấn đề quan tâm trong phòng, chống dịch COVID-19; thuận lợi, khó khăn việc nâng việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn; công tác tự quản về bảo vệ môi trường; đề xuất, kiến nghị.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần quan trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các ngành khối khoa giáo, văn hóa - văn nghệ chủ động, tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền ra dân; chú trọng chất lượng báo cáo sơ kết, tổng kết và tiến độ theo hướng dẫn cấp trên…

Tin, ảnh: Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26139922