Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

(TGAG)- Sáng 26/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trần Bá Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Công Trường nêu rõ: 06 tháng đầu năm 2020, bám sát chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Cán sự UBND huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt và báo cáo sơ kết, tổng kết chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, như: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác quản lý và tổ chức lễ hội; thể dục, thể thao; phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”…

Hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Các trường đã lập kế hoạch dạy học trực tuyến theo chỉ đạo của ngành giáo dục; học qua mạng Internet trong thời gian nghỉ học để phòng dịch; chuẩn bị tốt khâu cơ sở vật chất phục vụ học sinh quay trở lại học sau dịch. Lĩnh vực khoa học và công nghệ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, một số đề tài, mô hình lĩnh vực nông nghiệp đang triển khai thực nghiệm bước đầu đang phát huy tích cực. Lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế có nhiều chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường được tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Lĩnh vực dạy nghề, lao động, việc làm và trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm và đạt nhiều kết quả phấn khởi. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ luôn được chú trọng.


Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Giám đốc Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Cứng báo cáo chuyên đề “Vì sao cơ số thuốc bảo hiểm y tế tuyến xã ít hơn tuyên huyện…”. Đây là cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Nhất là tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần cùng với ngành y tế tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành khối khoa giáo, văn hóa - văn nghệ chủ động, tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện quán triệt, tuyên tuyên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền ra dân; chú trọng chất lượng báo cáo sơ kết, tổng kết và tiến độ theo hướng dẫn cấp trên…

Tin, ảnh: Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15652543