Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Công tác Khoa giáo

Phường Mỹ Long - “điểm sáng” công tác vận động dân tham gia bảo hiểm y tế

(TUAG)- Mỹ Long là phường trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố Long Xuyên. Trong năm 2022 vừa qua, cùng với thành tích chung đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cả hệ thống chính trị phường đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được kết quả rất quan trọng. Đặc biệt là công tác vận động phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn dân được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đến 30/12/2022 trên địa bàn vận động đạt 16.984 người tham gia. Đây là “điểm sáng” công tác vận động dân tham gia bảo hiêm y tế cao nhất của phường từ trước đến nay.
 

Lãnh đạo UBND phường trao tiền hỗ trợ của Mạnh Thường quân trang bị thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 

Lãnh đạo phường Mỹ Long trao BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 

Hội LHPN phường ra mắt mô hình “Ống heo tiết kiệm tham gia BHXH - BHYT
 

Nhân viên phường tuyên truyền BHYT

Đạt được kết quả như trên là do sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của lãnh đạo UBND thành phố, sự hỗ trợ của Tổ công tác BHXH tỉnh và sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - UBND phường, sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ cả hệ thống chính trị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Phát huy kế quả đạt được trong thời gian qua, năm 2023 phường đã đặt mục tiêu là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, BHYT toàn dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu đạt 100% dân số tham gia BHYT trên địa bàn phường Mỹ Long. Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT tự nguyện năm 2023 là 100%/ dân số là 17.246 thẻ với 03 nhóm giải pháp quan trọng như:

Thứ nhất, tăng cường tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách BHYT. Đưa mục tiêu phát triển BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, định kỳ sơ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và có kế hoạch điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới. Động viên, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Họp dân, đến nhà dân tuyên truyền, mạng xã hội. Phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn. Kịp thời thông tin đến các bảo hiểm sắp đến hạn.

Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội, để hỗ trợ cho cộng đồng tham gia BHYT đối với những người yếu thế. Tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả của phường như: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, tuyên truyền bảo hiểm y tế; mô hình Ống heo tiết kiệm của Hội phụ nữ; trao bảo hiểm cho thanh thiếu nhi yếu thế của Đoàn thanh niên,…

Khoa Thi
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31375541