Hội nghi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 10

(TGAG)- Sáng 01/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 01-02/12.


Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khan, thách thức như: thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa kéo dài, sạt lở bờ sông ở một số địa phương, nguồn cát xây dựng khan hiếm, dịch bệnh gia tăng,... đã tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, sự nổ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế-xã hội năm 2017 của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so với cùng kỳ của năm 2016. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo.

Đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu trong tổng số 21 chỉ tiêu Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (chiếm 80,95% tổng chỉ tiêu); còn 4 chỉ tiêu không đạt gồm 2 chỉ tiêu kinh tế (là tốc độ tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người) và 2 chỉ tiêu xã hội (là số giường bệnh trên 10.000 dân và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,11% cao hơn mức tăng của năm 2015 là 5,04% và năm 2016 là 4,47%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,02%, đóng góp 1,63 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, cao hơn mức tăng 0,40 của năm 2016; khu vực Công nghiệp-Xây dựng tăng 7,02%, đóng góp 0,74 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, cao hơn mức tăng 6,96% của năm 2016; khu vực Dịch vụ tăng 7,22%, đóng góp 2,66 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, cao hơm mức tăng 6,67% năm 2016.Cơ cấu kinh tế cả năm tiếu tục dịch chuyển theo hướng tích cực và dần dần ổn định (khu vực I ngày càng giảm và khu vực II, khu vực III tăng dần qua các năm); trong đó, khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 30,90%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 14,21%; khu vực dịch vụ chiếm 53,30%.

Mặc dù, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 tăng 5,11% không đạt so với kế hoạch đề ra (6,7%) nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 cao hơn mức tăng của năm 2015 (5,04%) và năm 2016 (4,47%); tình hình xuất khẩu lúa gạo, thủy sản có dấu hiệu tốt,... do đó bước sang năm 2018- là năm giữa nhiệm kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

Trên tinh thần đó, năm 2018, tỉnh An Giang phấn đấu phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh trong liên kết vùng; ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường nguồn lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ tiên tiến vào sản xuất và chế biến; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo; tập trung đầu tư, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông./.

Công Mạo


Thống Kê

Đang có 111 khách online

Số lượt xem : 7279002