Châu Phú công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện và Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

(TGAG)- Thường trực UBND huyện Châu Phú vừa công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện và trao Quyết định bổ nhiệm cho Giám đốc và Phó Giám đốc các Trung Tâm. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Lâm- Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân; bà Huỳnh Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện; phòng Nội vụ cùng các cán bộ viên chức Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao.
 

Tại đây, phòng Nội vụ huyện Công bố Quyết định 2302/QĐ-UBND ngày 31-7-2017 của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Châu Phú; Quyết định của UBND huyện về bổ nhiệm có thời hạn đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện. Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện với tổng số biên chế là 16 đồng chí. Bổ nhiệm đồng chí Đoàn Minh Triều  giữ chức vụ Giám đốc; bổ nhiệm đồng chí Dương Văn Trung và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc. Trung tâm có các tổ nghiệp vụ: Tổ Hành chính-tổng hợp; Sự nghiệp-Văn hóa; Thể dục - thể thao.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Phú là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính. Bắt đầu áp dụng và đưa vào thực hiện đầu năm 2018.

Tại buổi trao Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Châu Phú. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu từ nay đến cuối năm Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao nên khẩn trương xây dựng chương trình, công tác nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp, cụ thể, để từng bước đáp ứng nhu cầu thụ hưởng Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện đạt theo yêu cầu mục đích mà Huyện ủy đề ra./.

Nhẫn Nguyễn
70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 230 khách online

Số lượt xem : 5925977