Xây dựng Đảng

Châu Phú tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(TGAG)- Sáng nay 28-3, Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự. Đồng chí Trần Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Châu Phú chủ trì hội nghị.
 

Huyện Châu Phú có 12 xã, 01 thị trấn với 102 ấp. Toàn huyện có 61 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó 12 xã, 01 thị trấn đều là đảng ủy, các cơ quan, ban ngành huyện có 08 đảng ủy và 40 chi bộ. Đảng ủy cơ sở có 277 chi bộ trực thuộc, trong đó có 242 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn (có 102 chi bộ ấp) và 37 chi bộ trực thuộc đảng ủy ngành huyện. Tổng số đảng viên hiện nay là 5.172, đạt 2,06% so với dân số. Trong đó xã, thị trấn là 4.156 đảng viên, cơ ngành huyện là 1.016 đảng viên. Huyện luôn tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo đảm trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, quản lý và sử dụng biên chế có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng đã thảo luận về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: đối với HĐND và UBND, các cơ quan tư pháp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, và công tác cán bộ. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa lãnh đạo Đảng và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng quy chế làm việc, họp định kỳ để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, thông tin hai chiều giữa các cơ quan, tổ chức, giữa lãnh đạo cấp trên và cấp thực thi nhiệm vụ. Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, việc kiêm nhiệm các chức danh ở cấp xã... Quy trình thực hiện công tác cán bộ về quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác cán bộ, thực hiện công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn, chính trị.


Đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Châu Phú, là đơn vị xung phong đi đầu trong việc tinh gọn bộ máy ở cấp xã với Bí thư kiêm Chủ tịch. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới huyện cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến với từng đảng viên trong toàn huyện, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhà nước, các đoàn thể từ đó có cái nhìn đúng đắn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, góp phần củng cố niềm tin giữa Dân với Đảng...

Tin, ảnh:  Nhẫn Nguyễn
Thống Kê

Đang có 172 khách online

Số lượt xem : 6159550