Xây dựng Đảng

Châu Thành tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

(TGAG)- Sáng 23-3-2017, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Đồng chí Trần Minh Nhựt, Bí thư Huyện ủy chủ trị hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng bộ huyện Châu Thành đã cụ thể hóa nghị quyết, kết luật Trung ương, Tỉnh ủy bằng các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết về xây dựng Đảng, nghị quyết về lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: việc ra Nghị quyết của các cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa sát với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nhiệm vụ và giải pháp đề ra chưa mang tính đột phá, sáng tạo; việc tổ chức thực hiện một số nơi chưa nghiêm túc; tác phong lề lối làm việc của một cấp ủy chưa khoa học; một số chính sách tiền lương của cán bộ cấp xã, thị trấn không phù hợp, nhất là các ban tham mưu Đảng ủy xã, thị trấn; quản lý nhà nước đối với chức năng, nhiệm vụ một số ngành thuộc UBND huyện vẫn còn chồng chéo, chưa rõ như ngành y tế, văn hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế nhất là nguyên nhân chủ quan, để đề ra giải pháp khắc phục và quyết tâm thực hiện một cách có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Bí thư huyện ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới việc lãnh đạo hoạt động của chính quyền theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sát với cơ sở; tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,... cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm xây dựng bộ máy hoạt động thực sự hiệu quả, trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin giữa Dân với Đảng...
 

Dịp này Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thời gian qua./.

Tin, ảnh:  Trần Thị Bé Năm
Thống Kê

Đang có 176 khách online

Số lượt xem : 6159550