Xây dựng Đảng

"Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
07-12-2015 | 18:28    (lượt xem:1303)

Phát biểu tại Đại hội thi đua chiều 7/12, sau khi phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động thi đua giai đoạn 2016-2020.
An Giang xác định “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”: tiếp tục được khẳng định
31-12-2017 | 16:00    (lượt xem:442)

(TGAG)- Cùng với việc xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được khẳng định là nhiệm vụ then chốt và bổ sung thêm nhiều nội dung mới trong Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
An Giang: Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025)
30-07-2018 | 19:34    (lượt xem:209)

(TGAG)- Chiều 28-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đến dự có PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Bàn về sức sống của văn hóa chính trị Việt Nam
07-04-2015 | 07:57    (lượt xem:1469)

Văn hóa chính trị làm cho sự tác động của chính trị đến đời sống xã hội giống như sức mạnh nội sinh của văn hóa. Đó là loại sức mạnh không dựa vào quyền lực hay ép buộc là chủ yếu, mà chủ yếu là được tạo dựng từ sự đồng thuận xã hội thông qua cảm hóa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân.
Bảo vệ đường lối của Đảng trong thực tiễn
04-03-2015 | 19:28    (lượt xem:2548)

  Bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng thì cùng với việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đấu tranh với những luận điệu sai trái, trước tiên phải là thực hiện đúng Cương lĩnh, đường lối của Đảng, phải kiên quyết chống các nguy cơ “sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên” như Cương lĩnh đã ghi.
Cấp ủy đảng cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
25-07-2018 | 07:25    (lượt xem:97)

(TGAG)- Theo đánh giá của Ban Bí thư khóa XII, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung
Châu Phú bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Xây dựng Đảng cơ sở năm 2017
01-07-2017 | 16:12    (lượt xem:517)

(TGAG)- Ngày 30-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Nghi Em- UVBTV- Trưởng Ban Tổ Chức huyện ủy; Nguyễn Duy Đức- UVBTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện và 73 học viên.
Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017
22-05-2017 | 08:59    (lượt xem:589)

(TGAG)- Sáng ngày 22/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017. Đồng chí Nguyễn Nghi Em - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Mai Thị Bé Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đến dự.
Châu Phú tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
28-03-2017 | 14:54    (lượt xem:695)

(TGAG)- Sáng nay 28-3, Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự. Đồng chí Trần Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Châu Phú chủ trì hội nghị.
Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018
06-08-2018 | 15:55    (lượt xem:66)

(TGAG)- Sáng ngày 06-8-2018, Ban Tổ chức huyện ủy Châu Thành phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác Đảng năm 2018 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ và các ủy viên cơ sở. Đến dự có đồng chí Bùi Công Phước- Huyện ủy viên- Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Trương Thị Thu Hồng- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
Châu Thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
17-05-2018 | 09:26    (lượt xem:490)

(TGAG)- Chiều ngày 16-5-2018, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
Châu Thành tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
24-03-2017 | 13:36    (lượt xem:849)

(TGAG)- Sáng 23-3-2017, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Đồng chí Trần Minh Nhựt, Bí thư Huyện ủy chủ trị hội nghị.
Thống Kê

Đang có 153 khách online

Số lượt xem : 6567012