Xây dựng Đảng

Lực lượng quan trọng nhất!
15-08-2017 | 09:12    (lượt xem:57)

(TGAG)- Do những điều kiện về địa lý tự nhiên, địa chính trị đặc thù nên lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử của quá trình chống thiên tai, địch họa; chống ngoại xâm. Những cuộc đấu tranh đó đòi hỏi từng cá nhân, cộng đồng dân tộc phải sát cánh, đoàn kết với nhau. Tinh thần đoàn kết bắt đầu là “tình cảm tự nhiên” trong lao động, chiến đấu dần dần trở thành tư tưởng truyền thống của dân tộc. Đến Hồ Chí Minh nó được kế thừa và phát triển lên một trình độ mới, “được xây dựng trên cả một lý luận chứ không còn đơn thuần là tình cảm tự nhiên”.
Phải luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức lối sống
09-08-2017 | 15:12    (lượt xem:66)

(TGAG)- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cộng sản phải luôn tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục khuyết điểm sai lầm của mình.
Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
27-07-2017 | 16:18    (lượt xem:96)

(TGAG)- Trong các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta bao giờ cũng đặt công tác tư tưởng, lý luận lên hàng đầu. Công tác tư tưởng, lý luận luôn được coi là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Bác Hồ nói rất dễ hiểu: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải
Thực hiện tốt yêu cầu: “chú trọng xây dựng Đảng về chính trị”
12-07-2017 | 16:00    (lượt xem:101)

(TGAG)- Bác Hồ khẳng định: Cách mệnh trước hết “phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.
Châu Phú bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Xây dựng Đảng cơ sở năm 2017
01-07-2017 | 16:12    (lượt xem:85)

(TGAG)- Ngày 30-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Nghi Em- UVBTV- Trưởng Ban Tổ Chức huyện ủy; Nguyễn Duy Đức- UVBTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện và 73 học viên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt làm việc với huyện ủy Châu Phú
07-06-2017 | 14:28    (lượt xem:234)

(TGAG)- Chiều ngày 06-6-2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với huyện ủy Châu Phú để đánh giá kết quả bước đầu thực hiện một số chủ trương thí điểm về sắp xếp, tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện thời gian qua.
Phú Tân: Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả
06-06-2017 | 08:09    (lượt xem:183)

(TGAG)- Đảng bộ huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) hiện có 66 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, gồm 18 đảng bộ xã, thị trấn; 06 đảng bộ ngành huyện và 42 chi bộ ngành huyện, 288 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (trong đó có 01 đảng bộ bộ phận) với 4.433 đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo,
Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017
22-05-2017 | 08:59    (lượt xem:174)

(TGAG)- Sáng ngày 22/5/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cơ sở năm 2017. Đồng chí Nguyễn Nghi Em - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Mai Thị Bé Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đến dự.
Lê-nin và vấn đề xây dựng Đảng
26-04-2017 | 08:46    (lượt xem:170)

(TGAG)- Lê-nin vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Nga và phong trào Cách mạng thế giới. Người đã chỉ dạy, không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng; chỉ đảng nào có được lý luận tiên phong thì mới làm tròn được vai trò chiến sĩ tiên phong. Đảng phải là đội tiên phong về trí tuệ, lương tâm và danh dự của cách mạng. Bởi vì: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”.
Chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên
09-04-2017 | 19:39    (lượt xem:271)

(TGAG)- Đạo đức cùng với tài năng tạo nên nhân cách của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Trong mỗi tổ chức đảng nhân cách của từng đảng viên, của cấp ủy, nhất là người đứng đầu phản ánh diện mạo đạo đức, nhân cách của Đảng. Do vậy việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
Châu Phú tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
28-03-2017 | 14:54    (lượt xem:235)

(TGAG)- Sáng nay 28-3, Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự. Đồng chí Trần Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Châu Phú chủ trì hội nghị.
Châu Thành tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
24-03-2017 | 13:36    (lượt xem:264)

(TGAG)- Sáng 23-3-2017, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Đồng chí Trần Minh Nhựt, Bí thư Huyện ủy chủ trị hội nghị.
Xây dựng văn hóa trong Đảng
23-03-2017 | 07:22    (lượt xem:205)

(TGAG)- Vấn đề quan trọng và tập trung nhất của xây dựng văn hóa Đảng về tổ chức là thực hiện tốt dân chủ nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Với tư cách là hạt nhân lãnh đạo chính trị, đòi hỏi Đảng phải kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy dân chủ nội bộ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; phải coi đó là điều kiện trước hết để bảo đảm cho Đảng thực sự là người đại diện tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân, của dân tộc.
Tân Châu: Tổng kết thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
20-03-2017 | 15:20    (lượt xem:260)

(TGAG)- Thị ủy Tân Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X). Đến dự có ông Đinh Công Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Bí thư thị ủy Tân Châu chủ trì hội nghị.
Chợ Mới tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
14-03-2017 | 14:47    (lượt xem:278)

(TGAG)- Sáng ngày 14-3, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Chuyên mục phụ

Thống Kê

Đang có 107 khách online