Kỷ niệm 98 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

(TGAG)- Sáng ngày 11-1, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã diễn ra lễ kỷ niệm 98 năm (25/11 Kỷ Mùi- 25/11 năm Đinh Dậu) ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ.


Tham dự buổi lễ có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng hơn 20.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh An Giang.


Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo và chia sẻ niềm vui với các chức sắc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Trải qua hơn 18 năm, kể từ khi được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, Phật giáo Hòa Hảo đã nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của một tôn giáo nội sinh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ngày càng ổn định và phát triển. Các hoạt động đạo sự hiệu quả, nổi bật là công tác xã hội từ thiện với các hoạt động thiết thực, cụ thể như xây dựng cầu, đường nông thôn, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài…


Năm 2017, các hoạt động xã hội từ thiện được tín đồ Phật giáo Hòa Hảo duy trì và phát huy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp tiền, ngày công, vật chất quy thành tiền khoảng 372 tỷ đồng; trong đó tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã đóng góp hơn 91 tỷ đồng làm công tác xã hội từ thiện, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới./.

Công Mạo
Số lần xem các bài viết
7858604