Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 07-02-2017 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động số 12-CT/TU, ngày 10-02-2017 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

- Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước năm 2016, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn  2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016-2017 (kết thúc nhận bài thi ngày 31-3-2017; tổ chức lễ Tổng kết trao giải 19-5-2017).

- Tiếp tục tuyên truyền thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; lược sử vùng đất Nam Bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 3-2017

- Tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 3, phân tích, nhận định tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung 3 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017; phản ánh tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 3-2017 như: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2017), 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989 - 2017); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 82 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2017)...

 - Tuyên truyền các hoạt động tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (14-02 âm lịch), nhắc nhỡ mọi người dân luôn nhớ đến công lao to lớn của Bác Tôn đối với cả nước nói chung, quê hương An Giang nói riêng...

- Tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) gắn với Tháng Thanh niên năm 2017 chủ đề “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp” diễn ra từ 28-2 đến 28-3 năm 2017...

- Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát nội dung Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

- Tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer năm 2017; các hoạt động hưởng ứng Tháng Du lịch; phổ biến những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; dịch cúm gia cầm H5N1; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm

70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 232 khách online

Số lượt xem : 5925977