Hướng dẫn tổ chức đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
09-04-2015 | 07:19    (lượt xem:1207)

(TGAG)- Ngày 31-3, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 149-HD/BTGTW tổ chức đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Ban Bí thư chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017
28-12-2016 | 08:37    (lượt xem:1414)

(TGAG)- Ngày 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Ban Bí thư ra Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ
28-03-2015 | 09:10    (lượt xem:1655)

(TGAG)- Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này:
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
09-01-2018 | 15:48    (lượt xem:889)

(TGAG)- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 về việc tổ chức Tết năm 2018. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Chỉ thị của Bộ Chính trị về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
25-03-2016 | 11:57    (lượt xem:1368)

Ngày 22/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
24-08-2017 | 13:50    (lượt xem:622)

(TGAG)- Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được xây dựng trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, đó là cuộc cách mạng kỹ thuật số được xuất hiện từ giữa thế kỷ trước, là sự hợp nhất các công nghệ làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học.
Chỉ thị số 41- CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
25-02-2015 | 08:07    (lượt xem:1702)

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa phương, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân.
Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
27-05-2015 | 09:45    (lượt xem:1401)

(TGAG)- Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nâng cao, thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại; đồng thời góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
01-06-2018 | 08:46    (lượt xem:1855)

(TGAG)- Ngày 28-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Thống Kê

Đang có 162 khách online

Số lượt xem : 6567012