Quy định về công tác luân chuyển cán bộ
07-10-2017 | 20:53    (lượt xem:220)

(TGAG)- Ngày 07-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
24-08-2017 | 13:50    (lượt xem:200)

(TGAG)- Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được xây dựng trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, đó là cuộc cách mạng kỹ thuật số được xuất hiện từ giữa thế kỷ trước, là sự hợp nhất các công nghệ làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học.
Ban Bí thư chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017
28-12-2016 | 08:37    (lượt xem:823)

(TGAG)- Ngày 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW
23-08-2016 | 19:52    (lượt xem:1354)

(TGAG)- Ngày 19-8-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Chỉ thị của Bộ Chính trị về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
25-03-2016 | 11:57    (lượt xem:999)

Ngày 22/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
27-05-2015 | 09:45    (lượt xem:1071)

(TGAG)- Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nâng cao, thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại; đồng thời góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
25-05-2015 | 08:13    (lượt xem:2279)

(TGAG)- Ngày 24/4/2015, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09-3-2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn hướng dẫn:
Hướng dẫn tổ chức đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
09-04-2015 | 07:19    (lượt xem:916)

(TGAG)- Ngày 31-3, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 149-HD/BTGTW tổ chức đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Ban Bí thư ra Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ
28-03-2015 | 09:10    (lượt xem:1347)

(TGAG)- Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này:
Thống Kê

Đang có 93 khách online