Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh
01-11-2016 | 09:48    (lượt xem:2458)

(TGAG)- Ngày 17-8-2016, Tỉnh ủy An Giang ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022)
13-10-2016 | 08:35    (lượt xem:1503)

(TGAG)- Ngày 11-10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm 2017 – 2022)
An Giang ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
11-08-2016 | 09:09    (lượt xem:1193)

(TGAG)- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên tạo được sự chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh về bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm được triển khai sâu rộng; hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; nhận thức về vai trò, vị trí của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng được nâng lên.
Tỉnh ủy An Giang công bố địa chỉ thư điện tử phục vụ tiếp nhận thông tin phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và cán bộ, đảng viên trên mạng internet
07-07-2016 | 10:30    (lượt xem:1063)

(TGAG)- Ngày 06-6-2016, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Thông báo số 35-TB/TU về việc công bố địa chỉ thư điện tử của Tỉnh ủy phục vụ tiếp nhận thông tin phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và cán bộ, đảng viên trên mạng internet.
Chỉ thị về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020
10-12-2015 | 08:46    (lượt xem:1528)

(TGAG)- Ngày 17/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021)
10-12-2015 | 08:43    (lượt xem:1920)

(TGAG)- Ngày 16/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
16-04-2015 | 13:08    (lượt xem:1410)

(TGAG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 10/4/2015 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung kế hoạch.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
25-02-2015 | 07:38    (lượt xem:7762)

Ngày 07/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở
12-02-2015 | 15:02    (lượt xem:2395)

Ngày 03/7/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Gio to Hung Vuong
Thống Kê

Đang có 20 khách online

Số lượt xem : 5368368