Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế xã hội An Giang

(TGAG)- Ở An Giang, trong thời gian qua, các tổ chức Đảng và  chính quyền các cấp đã coi trọng vị trí, vai trò của trí thức; bước đầu đã tạo nhiều thuận lợi  và cơ hội để đội ngũ trí thức và các hội của trí thức hoạt động, phát triển. Đội ngũ trí thức của tỉnh với hơn 30.000 người đã và đang hoạt động, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; trong các thành phần kinh tế; đã đem hết tâm huyết, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của ngành mình, địa phương mình; đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh qua nhiều giai đoạn.

Đa số trí thức thể hiện quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; tiếp thu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; thích nghi nhanh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập; luôn tích cực học tập và rèn luyện, tiếp thu khoa học và công nghệ, nâng cao trình độ, cải tiến phương thức quản lý, thực hiện tốt công tác chuyên môn. Đặc biệt, trí thức An Giang (AG) đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Tình hình mới với những thách thức mới đang đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác tập hợp, đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng với yêu cầu phát triển KTXH của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quan trọng nhất là việc sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để trí thức AG có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển KTXH của địa phương. Ngoài trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội, còn có trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật của tỉnh, một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức koa học và công nghệ.

Để phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức AG cần quan tâm đến các giải pháp cụ thể sau đây:

- Tạo điều kiện để trí thức AG tham gia tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án quan trọng của tỉnh.

Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 về “ Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang”.  Đây là cơ hội rất tốt để trí thức trong tỉnh tham gia, đóng góp vào quá trình phát triển KTXH của địa phương thông qua hoạt động tư vấn, phản biện các chủ trương, quyết sách quan trọng của tỉnh như: các chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh... Để thực hiện được việc này, thì cần tiếp tục có những quy định, quy chế cụ thể, ràng buộc và tạo các điều kiện cần thiết để Liên hiệp hội và Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện tốt công tác tư vấn, giám sát, phản biện và huy động trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia.

- Tạo điều kiện để trí thức tham gia nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và thực tiễn.

Thời gian qua, tỉnh đã tạo điều kiện cho cán bộ khoa học (CBKH) trong tỉnh tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH); nhưng thực tế số CBKH tham gia NCKH trong những năm qua rất ít. Một trong các lý do là với học hàm, học vị, uy tín (cá nhân và tổ chức) thì CBKH tỉnh ta khó cạnh tranh và thắng thầu để được tham gia NCKH theo các quy định hiện hành. Về lâu dài, sẽ tạo ra sự phụ thuộc vào các viện, trường và các nhà khoa học ngoài tỉnh trong NCKH. Đồng thời năng lực NCKH và thực tiễn của các CBKH tỉnh nhà sẽ không được nâng cao; nghĩa là sẽ không phát huy được năng lực nội sinh về NCKH của tỉnh. Do vậy, đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu có quy định cụ thể hơn, tạo điều kiện cho CBKH của Trường Đại học An Giang (ĐHAG), Trường Cao đẳng nghề (CĐN) và các Trung tâm NCKH của tỉnh có thể tham gia NCKH thuận lợi hơn từ nguồn ngân sách của tỉnh; ngoài việc huy động các nguồn lực khác từ doanh nghiệp, các chương trình, dự án, hợp tác quốc tế.

- Huy động trí thức tham gia các chương trình, dự án lớn của tỉnh

Thời gian gần đây, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH. Tỉnh ta lại đang có đội ngũ CBKH đông đảo có trình độ cao, năng lực tốt đang công tác ở các cơ sở đào tạo và NCKH, ở các sở ngành và các hội trí thức. Đề nghị ban chỉ đạo, ban điều hành các chương trình, dự án có kế hoạch huy động đội ngũ trí thức ở Trường ĐHAG, Trường CĐN, Cao đẳng y tế, các Trung tâm NCKH, các Hội trí thức... của tỉnh tham gia vào các chương trình, dự án thông qua các hợp đồng cụ thể và tạo điều kiện để trí thức tham gia có hiệu quả.

- Thực hiện chính sách thu hút nhân tài, người có trình độ cao về công tác ở Trường ĐHAG, Trường CĐN, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các Trung tâm Nghiên cứu - ứng dụng KHCN. Đồng thời, quan tâm đãi ngộ trí thức tại chỗ.

Chính Phủ vừa mới ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (5/12/2017) ban hành chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, CBKH trẻ. Đề nghị chính sách thu hút nhân tài, người có trình độ cao giai đoạn này không nên làm tràn lan, mà chỉ nên tập trung ở Trường ĐHAG, Trường CĐN, Cao đẳng y tế, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các Trung tâm Nghiên cứu -ứng dụng KHCN để tạo ra “bộ máy cái” trong đào tạo và NCKH. Đồng thời, quan tâm đãi ngộ trí thức tại chỗ bằng các chính sách cụ thể về đào tạo, sử dụng, đề bạt, tiền lương, điều kiện làm việc...

- Phát triển thị trường KHCN

Phát triển thị trường KHCN theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức nhà nước và tư nhân mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ KHCN, tiêu thụ sản phẩm KHCN, các dịch vụ môi giới, chuyển giao, tư vấn, đánh giá công nghệ, kết nối cung cầu sản phẩm KHCN... Phát triển thị trường KHCN sẽ tạo điều kiện cho trí thức AG tham gia vào các hoạt động cung cầu dịch vụ KHCN phục vị sản xuất và đời sống.

- Gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với trí thức

Đội ngũ trí thức AG sẽ vui mừng, phấn khởi nếu được gặp gỡ, đối thoại, trao đổi thông tin thường xuyên với lãnh đạo tỉnh thông qua các cuộc họp mặt hằng năm, các hội thảo khoa học, hoặc nhân dịp các lễ kỷ niệm, các sự kiện lớn. Đây là cơ hội để trí thức AG thể hiện tình cảm, nguyện vọng và nhận được thông tin từ lãnh đạo tỉnh về những vấn đề quan trọng của tỉnh, thông qua đó, lãnh đạo tỉnh cũng có thể “đặt hàng” cho trí thức AG nghiên cứu hoặc tham gia.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ của đại hội đảng bộ các cấp; trong đó tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển KTXH 2015 - 2020. Đội ngũ trí thức AG mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển KTXH của tỉnh.

LÊ MINH TÙNG
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9068837