Tri Tôn tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân huyện

(TGAG)- Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 25/3/2016 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tri Tôn khóa X đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có 34/37 vị đại biểu HĐND, cùng với hơn 50 khách mời gồm trưởng các ban ngành đoàn thể huyện, HĐND-UBND 15 xã, thị trấn. Ông Nguyễn Văn Hiệp -Chủ tịch HĐND huyện cùng Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện chủ tọa hội nghị. 

HĐND huyện Tri Tôn khóa X nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu vào ngày 22/5/2011 với 39 đại biểu ở 9 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện. Hiện tại còn 37 vị, trong đó có 8 nữ, 7 dân tộc Khmer, 1 dân tộc Hoa, 1 chức sắc tôn giáo. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã tổ chức 11 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp bất thường, các kỳ họp thường lệ đều được truyền thanh trực tiếp trên khắp địa bàn huyện, đặc biệt là việc chất vấn và trả lời chất vấn được nhiều cử tri quan tâm theo dõi.
 
Trong 5 năm, HĐND đã thông qua 74 Nghị quyết, các Nghị quyết được ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo Luật định, nội dung Nghị quyết thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, cụ thể hóa chính sách của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua 2 lần lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13, có 10 chức danh do HĐND bầu hầu hết đều đạt phiếu tín nhiệm cao, không có vị nào bị số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp trên 50%.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đã tổ chức tổng cộng 420 cuộc và chia theo 15 nhóm cử tri để tiếp xúc, có 30.760 lượt cử tri tham dự với 456 ý kiến, kiến nghị có liên quan đến cấp huyện. Việc giải quyết kiến nghị cử tri của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngày càng được coi trọng, các cơ quan đã thể hiện ngày càng rõ hơn trách nhiệm của mình trước cử tri, nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội.
Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016./.

Trần Hợp
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7893289