Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 của tỉnh An Giang

(TGAG)- Năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự tích cực, năng động của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh, từ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong 24 chỉ tiêu đề ra, tỉnh ta đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu (chiếm 70,8% tổng chỉ tiêu). Tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2015, sản xuất ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục đạt kết quả cao. Cơ cấu cây trồng đã được chuyển đổi mạnh theo hướng giảm diện tích lúa, tăng diện tích hoa màu, các loại giống lúa năng suất chất lượng cao được sử dụng ngày càng nhiều, tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng ngày càng sâu rộng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai, trong năm 2015, dự kiến có 11 xã (Mỹ Hòa Hưng, Long An, Long Điền A, Long Điền B, Tân Hòa, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vĩnh Thành, Mỹ Đức, Bình Thủy và Núi Voi) đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 13 (02 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế được công nhận năm 2014).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,68% so cùng kỳ năm 2014. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 73.564,4 tỷ đồng, tăng 11,69% so cùng kỳ năm 2014. Về du lịch, tổng lượt khách đến các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 6,15 triệu lượt khách, tăng 6,6% so cùng kỳ. Giao thông vận tải tiếp tục được đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa. Số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh là 509 doanh nghiệp và 268 (chi nhánh/văn phòng đại diện) với tổng vốn đăng ký 1.906 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2014, số lượng doanh nghiệp tăng 3,67%. Trong năm đã tiếp nhận 65 dự án đầu tư trong nước. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 58 dự án. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 164,176 triệu USD.

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được tăng cường. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã tập trung đổi mới phương pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 3,65% năm 2014 xuống còn 2,5% năm 2015. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, bà con giáo dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước và tôn chỉ giáo lý. Các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách vùng dân tộc của nhà nước.

Năm 2016, dự báo nền kinh tế trong nước vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định, sẽ tác động không thuận lợi đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, An Giang sẽ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Các chỉ tiêu kinh tế

Tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 6,5% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 33,985 triệu đồng, tương đương 1.584 USD; cơ cấu kinh tế: khu vực nông nghiệp chiếm 33,88%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 13,67%; khu vực dịch vụ chiếm 50,57%; thuế sản phẩm trừ trợ giá chính sách chiếm 1,88%; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt khoảng 160 triệu đồng/ha (tăng khoảng 15 triệu đồng/ha so với 2015); kim ngạch xuất khẩu đạt 1,05 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội triển khoảng 23.878 tỷ đồng; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn khoảng 4.475 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu xã hội

Quy mô dân số đạt 2.161 nghìn người; tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 52 %; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 38%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% so năm 2015 (theo chuẩn nghèo mới); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 70%; số giường bệnh trên 10.000 dân khoảng 20,04 giường; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân khoảng 11,6%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi khoảng 6%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi khoảng 11,6%; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt khoảng 99%; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc trung học cơ sở đạt khoảng 76,67%; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc trung học phổ thông đạt khoảng 42,68%; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 78%; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 22,4%.

Đến cuối năm 2016 có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 06 xã so năm 2015: Kiến Thành - Chợ Mới, Vĩnh Gia - Tri Tôn, Khánh An - An Phú, Phú Bình - Phú Tân, Bình Chánh - Châu Phú, Vĩnh Nhuận - Châu Thành).

LÂM GIÀU
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7859005