Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Châu Thành triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 12-01-2018, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ông Phan Văn Cường- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2017, với sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội Châu Thành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực như:Tổng diện tích gieo trồng trên 83.512 héc-ta, trong đó lúa 80.741 héc-ta, màu là 2.770 héc-ta. Năng suất lúa bình quân cả 3 vụ ước đạt trên 6,24 tấn/héc-ta, tổng sản lượng lúa khoảng 503.930 tấn; Tổng đàn gia súc, gia cầm lên đến gần 972.524 con, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, không để xảy ra dịch bệnh; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 3.515,5 tỷ đồng. Phát triển mới 19 cơ sở, 74 lao động, vốn đầu tư 1,76 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 1.066 cơ sở, thu hút 2.573 lao động làm việc. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Song song đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra, theo đó đã giải quyết việc làm cho 5.681 lao động; giúp 324 hộ thoát nghèo, giảm 211 hộ cận nghèo. Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức và duy trì tốt góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Để ghi nhận những kết quả đó, dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017.


Để tiếp tục phát huy những kết quả đó trong năm 2018, ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; Nâng chất các hợp tác xã kiểu mới; Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế trên địa bàn; Duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tiếp tục thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Tiếp tục duy trì công tác chỉnh trang đô thị; Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018 và tăng cường triển khai thực hiện các kế hoạch, tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn./.

Minh Thiện
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9497307