Tin trong tỉnh

Tri Tôn hoàn thành đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023

(TGAG)- Đến nay, đã có 15/15 Hội Nông dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn tổ chức xong Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 cấp cơ sở.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn nhiệm kỳ 2013- 2018; đồng thời, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã nhiệm kỳ mới là những người có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhìn chung các đơn vị tổ chức Đại hội cấp cơ sở bám sát kế hoạch Đại hội, các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội diễn ra theo đúng các nội dung trong chương trình làm việc. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, kết quả đạt được phản ánh tương đối đầy đủ một số lĩnh vực, sát với thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động; làm rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 xây dựng được mục tiêu, nhiệm vụ, có nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát thực. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử.
     
Việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở cũng là điều kiện quan trọng để tiến tới việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tri Tôn, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức trong tháng 3-2018./.

Cẩm Vân
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7893497