Tin trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Châu Phú về công tác Xây dựng Đảng

(TGAG)- Ngày 12-9, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến làm việc với huyện Châu Phú về công tác Xây dựng Đảng. Ban Thường vụ huyện ủy và các đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.
Tại buổi làm việc đoàn nghe huyện ủy báo cáo về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện, trọng tâm là đánh giá việc thực hiện mô hình sắp xếp tổ chức, bộ máy trong thời gian qua. Huyện Châu Phú có 12 xã, 01 thị trấn với 102 ấp. Toàn huyện có 61 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó 13 Đảng bộ xã-thị trấn, 08 Đảng bộ ngành và 40 chi bộ. Tổng số đảng viên là 5.240 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, quản lý và sử dụng biên chế có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị. Đến nay huyện Châu Phú đã thực hiện nhất thể hóa 100% chức danh Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân trên 13/13 xã thị trấn. Với sự nhất thể hóa trên tạo được sự thuận lợi là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ủy ban nhân dân tập trung vào một người đã tạo ra sự thống nhất, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được chủ động, kịp thời, khắc phục được sự trong chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm.Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cách làm của Huyện ủy Châu Phú trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Đồng thời với mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ cần nâng cao năng lực, trách nhiệm với công việc. Người đứng đầu phải làm tốt vai trò của cấp ủy, chính quyền, gắn phát triển kinh tế xã hội và phải đảm bảo tính dân chủ trong Đảng, cần sắp xếp cách làm việc khoa học để đạt được kết quả cao trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình phát triển ở địa phương./.

Nhẫn Nguyễn 
70 năm thi đua ái quốc
Thống Kê

Đang có 155 khách online

Số lượt xem : 5927760