Tin trong tỉnh

Đồng chí Trương Thị Mai kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 cụm các tỉnh Tây Nam bộ

(TGAG)- Ngày 30-8, tại Tp Long Xuyên, An Giang, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, đưa ra các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Theo đánh giá của đoàn công tác, năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) đạt kết quả khá toàn diện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng. Cũng từ thực hiện QCDCCS, công tác dân vận, các tỉnh đã tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là “Dân vận khéo” gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những nổ lực của các tỉnh khu vực Tây Nam bộ trong việc thực hiện QCDCCS. Từ thực tiễn, những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những thành quả cụ thể trong việc thực hiện QCDCCS đã góp phần chuyển biến đời sống chính trị, KT-XH các tỉnh cũng như đời sống nhân dân. Trong đó, ba vấn đề mấu chốt đã đạt hiệu quả là phát huy dân chủ gắn với phát triển KT-XH, dân trí ngày càng được mở rộng. Cải cách hành chính đã thực sự có chuyển biến sâu rộng đi đôi với dân chủ. Vai trò tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đã thể hiện rõ hơn và rất quan trọng trong công tác Đảng. Một số tỉnh đã thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương. Ban chỉ đạo các tỉnh đã tổ chức tốt công tác phối hợp giữ các đơn vị, lồng ghép nhiều chương trình, cơ chế khác nhau. Người dân cũng tham gia vào các hoạt động của chính quyền, quy ước sinh hoạt cộng đồng... Dân vận khéo trong nhiều mô hình cụ thể. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, hạn chế nhiều vụ khiếu kiện kéo dài. Bên cạnh đó, các tỉnh khu vực Tây Nam bộ cũng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức trong toàn hệ thống chính quyền, đoàn thể và cả người dân. Trong đó, phải lấy người dân là trung tâm trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, từ đó tạo sự đồng thuận trong người dân...

Trước đó, đoàn công tác Trung ương về QCDCCS đã đi thực tế tại một số địa phương khu vực Tây Nam bộ và tỉnh An Giang kiểm tra thực tiễn về thực hiện QCDCCS cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng đã đến viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thăm Tòa Giám mục Long Xuyên.

Bảo Trị
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 180 khách online

Số lượt xem : 6159550